Editör'den

Bi Navê Xwedayê Mihrîvanê Dilovîn

Rahman ve Rahim olan Allah’ın Adıyla,

Kâinatın cümle masnuatının ve mahlûkatın sayısınca hamd olsun ki, bizlere istikamet
üzere olmamız için Kur’an-ı Mu’cizil-beyanı; lütfu ve rahmetiyle inzal buyurmuş.
Bizleri; sergerdan-ı nev’-i beşer içinde hakâik-ı imaniye ve İslamiye ile şereflendirerek;
aklı geveze, kalbi meyus olmaktan halas eylemiş.
Allah’ın ve meleklerin layığınca ancak salat ve selâm edecekleri ol Resul-i Ekrem’e
selam olsun ki getirdiği şeriat-ı garra ile ve hayat-ı pâkileri ile sırat-ı müstakime vasıl
olmanın yolunu bizlere göstermiş. Binler selam
Selam olsun “Emrolunduğun gibi dost doğru ol.” ayetini bütün zerreleriyle yaşamış
Muhammed aleyhisselatü vesselam’ın yıldız-misal ashabına ve hayırhâh ümmetine
Selam olsun size istikametli kalemiyle Kur’an ve Sünnetin yolunu araştırmalarıyla
Âlem-i İslam’ı “Ortak Zemin”de buluşturma gayret ve cehdinde bulunan
muhterem erbab-ı kalem…

Sosyal Medya

Arşiv

 • Ortak Zemin Sayı 1

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 2

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 3

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 4

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 5

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 6

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 7

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 8

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 9

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 10

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 11

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 12

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 13

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 14

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 15

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 16

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 17

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 22

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 23

  Detay

 • Ortak Zemin 24

  Detay