Editör'den

Bi İsmi Allah ile başladığımız Nubihar sabahından ömür ağacının çiçek açtığı new-roj dönemi GENÇLİK ile yeniden merhaba…

On yaşında iman fedaisi cengaver Ali’lerin on dokuzunda muzaffer kumandan Üsame’lerin, yirmili yaşlarda olan vahyin katibi ve yabancı dil uzmanı Zeyd b. Sabit’lerin, müçtehid Muaz b. Cebel’lerin, Fatih olan Mehmetlerin ve muallimi sani Mus’ab’ların göründüğü ihtiyarlanmış dünyamızın GENÇLİK meyvesini sunuyoruz…

Her insan ya gençtir, -ölüm erken rast gelmemiş ise- ya da dünya gençliği veya ebedi bir gençliğe adaydır.

Hal böyle iken ihtiyarlanmış dünyanın, ihtiyarlanmış tek tipçi zihniyetine üstadım Said Nursi’nin dediği gibi derim : ey iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor; çekiliniz. Ta ki nesl-i cedid gelsin!” derim. Nesl-i Cedit ki: Alilerin rehberliğinde, Üsame’lerin ordugahında nefer, müçtehidin talebesi, iman davasının ahir zaman kahramanı Bediüzzaman’ın yoldaşı…

Ne mutlu o gence ki; ömrünün baharı olan gençliği her geçen gün yoluna ve sünnetine ihtiyacımızın ziyadeleştiği Muhammed aleyhissalatu vesselamın yolunda sarf ede… o peygamberin (sav) varislerine dost ola…

Ya Rabbi!! Cadde-i Kübra-i Kuraniye’ye talip olan talebe-i Kur’an’ı mahcup eyleme. Amin.. sana Salih bir kul, Haibibine (asm) layık bir ümmet eyle. Amin..

Ey okuyucu sen de bizimle irtibatını Müfritane eyle ki; Kuddüs ve Vedut olan Allah’a emanetsin… Selam ve Dua ile…

Sosyal Medya

Arşiv

 • Ortak Zemin Sayı 1

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 2

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 3

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 4

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 5

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 6

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 7

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 8

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 9

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 10

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 11

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 12

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 13

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 14

  Detay

 • Ortak Zemin Sayı 15

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 16

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 17

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 22

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 23

  Detay

 • Ortak Zemin sayı 24

  Detay